Данък добавена стойност върху лекарствата в България е твърде висок и трябва да се намали. Това е една от препоръките на Световната банка в доклад с насоки за реформиране на сектора на лекарствените продукти у нас.

Документът е част от споразумението между банката и страната за предоставяне на консултантски услуги. Другите изводи са, че пациентите плащат прекалено много от джоба си за медикаменти, а системата за включване и плащане на лекарства от здравната каса не е ефективна, пише вестник "Сега".

"При ставка 20% ДДС върху лекарствата е твърде висок. България е сред малкото държави членки на ЕС, които не прилагат диференцирана ставка", пише в доклада на банката. Там се припомня, че у нас ДДС е по-нисък единствено за туризма - 9%, но дори и това е "съществено по-високо в сравнение със ставката, прилагана за лекарства в някои страни.

Във Великобритания, Ирландия и Малта няма ДДС за лекарства, а в Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Литва и Унгария ставката е 5% или по-малко. "Следва да се обмисли намаляване на ДДС до сходно равнище с други страни от Централна и Източна Европа", препоръчват експертите. Високият данък има по-сериозна тежест върху по-бедните, а и голяма част от лично плащаните здравни разходи у нас са за лекарства, мотивират се те.

През 2012 г. в България около 6,3 млрд. лв. са били изразходвани за здравеопазване, като едва 51% от тях са публични разходи. Останалата част са частни разходи на пациентите.

"Лекарствата представляват не само непропорционален дял от разходите за здравеопазване (38% от общите разходи в сравнение със средни стойности в ЕС от около 25%), но и бремето на покритите разходи със собствени средства също е прекомерно, вероятно възлиза на 81% от общите фармацевтични разходи. Най-тревожно е, че бързото нарастване на разходите се извършва без видими подобрения в резултатите в здравеопазването и за сметка на равнопоставеността на населението", отбелязват от Световната банка.

Начинът, по който България определя кои лекарства ще се плащат с публични средства и на какви цени, не е оптимален. За да се поема даден медикамент у нас, той трябва да се плаща и в 17 други страни от ЕС, като в България той влиза на най-ниската цена в сравнение с тях.

"Това сравнение обаче може да бъде значително повлияно от пазарните стратегии на производителите", отбелязват експертите. Т.е. това са официални цени и не отразяват наличие на отстъпки за чуждите фондове, а също и разумно съотношение качество-цена, както и че по-високата цена някъде може да бъде компенсирана с тесни показания и стриктен контрол върху използването.