Търсят се 1800 учители в цялата страна. По-малко от месец преди старта на новата учебна година, педагогическият персонал не достига.

Учителите са все по-малко, а мотивирането им - все по-трудно. Към момента липсват около 1800 учители по различни предмети. Според Министерство на образованието най-много учители се търсят в областите София, Пловдив и Варна.

Най-трудно се намират учители по английски, математика и информатика. Една от причините, разбира се, е и доста ниското заплащане в сектора.

Над 20 работни места за учители са обявени на страницата на Регионалния инспекторат по образование в Смолян. Посочената заплата в Бюрото по труда за повечето от специалностите е 530 лв.
 
„Имаме изключителен проблем в момента. На територията на област Смолян сигурно между 80 и 100 са учителите, които са навършили пълна възраст за пенсиониране и стаж, които в близък период от време, до година, защото трябва да си намерят заместник, ще напуснат системата”, каза Иван Муцевски от Регионалния инспекторат на образованието.

В първо СОУ в Смолян обаче няма да имат проблем с кадрите тази учебна година, защото в града се намира педагогическият филиал на Пловдивския университет.  

„Мен ме шокира много фактът, че 3% от работещите в образованието, особено в средното образование, са хора на възраст до 30 години. Огромният процент са служители като мен - между 50 и 60 години и мисля, че системата трябва да създаде нова генерация педагози", заяви Росица Шехова, директор на Първо СОУ „Св. СВ. Крили и Методий”.
 
Така смятат и в Министерството на образованието, но отчитат, че проблеми има.

„Говорим за индивидуални основни работни заплати при учителите не по малко от 555 лева. Голямата отплата за учителския труд е любовта на децата, признанието на обществото”, заяви Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието.

И още един проблем за сектора. Учителите вече често били наемани като сезонните работници от септември до юни. А за ваканцията оставали безработни.

„Обикновено се наемат учители за учебния период от 15 септември до края на учебната година”, обясни Лилия Тошева, директор на Бюрото по труда във „Възраждане”.

От Бюрото по труда отчитат още, че учителските заплати варират, но в границите 500-700 лева.

Първокласниците тази година ще са 64841. Това е малко по-малко от записаните за миналата учебна година.