Най-модерният у нас и в цяла Югоизточна Европа хибриден компютърен томограф с гама камера работи от днес в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Апаратът, върхово постижение на медицинската техника, дава възможности за значително по-точно диагностициране на пациентите. В цяла Европа подобен има само в Полша. Томографът е на разположение на лекарите и болните в отделението по нуклеарна медицина, което сега е напълно реновирано и енергийно ефективно. Част от средствата за изпълнение на проекта са от европейски фондове. Повече – от интервюто на Светослав Николов с началника на отделението д-р Йордан Палашев.