Днес е поредният ден от Страстната седмица преди един от най-светлите християнски празници – Великден. На този ден се припомня притчата на Спасителя за десетте девойки, като с това се подсказва, че хората трябва да бъдат богати на добри дела в очакване на бъдещия съд.

На Велики вторник от Страстната седмица в църквата се чете освен притчата за талантите, тази за десетте девици. В тази притча се говори за пет мъдри и пет неразумни девици, а се подразбира пет мъдри и пет неразумни човешки души. Мъдрите имали чисти светилници и свещен елей, а неразумните - само чисти светилници.

Светилниците в тази притча символизират телата, а маслото (елей) - милостта. На гръцки език „милост" се произнася „елеос". Оттук е дошла и думата „полиелей", което означава „многомилостив".

В празничната сутрин освещаването на църквата се усилва от запалването на свещите и елея, когато се пеят псалмите за многото милости Божии към избрания народ и много пъти се повтаря: „да бъде милостта Му вечна, алилуя"!

Страстната седмица е последната от Великденския пост, който продължава осем седмици. През тази седмица от Лазаровден всеки ден е значителен до Възкресението Христово.