Вече започна почистване на коритото на река Искър. В момента няма опасност от преливане на язовира. Тонове пръст се отнемат от коритото на реката, за да се предотврати евентуално наводнение.

Почистването на коритото може да предотврати последствията от снеготопенето - късмет, който много населени места нямаха при наводненията от близкото минало. Дърветата, които затлачват реката, бяха отрязани.

 
 
 

Почистването било планирано много преди противоречивата и, както се оказа, невярна информация, че Искър е на сантиметри от преливането. Много от тези дървета образуват изкуствени бентове и могат да бъдат опасни, когато нивото на реката се покачи. Местните хора не са притеснени, а който може, помага.

Почти целият път от София до Самоков е осеян с паднали дървета. Ще са нужни няколко дни на екипите да възстановят скъсаните кабели. До преливника на язовир Искър остават близо три метра, а до по-активното снеготопене - няколко седмици.