Започва най-голямото преместване на районния съд в София. Част от съдиите, държавните съдебни изпълнители и други служители на СРС от понеделник вече ще са в сградата на бул. "Цар Борис Трети" 54, информират от съда.

От 4 март Трето гражданско отделение на Софийския районен съд ще осъществява дейността си в същата сграда. Преместването му ще е на 26 и 27 февруари. По тази причина след 12 ч. следващия четвъртък няма да се извършват справки по делата в сградата на ул."Съборна" 9. Регистратурата на Трето гражданско отделение ще функционира нормално и съдебните заседания ще се провеждат редовно в сградата.

Входът на сградата на бул."Цар Борис Трети" временно ще бъде от към ул. "Баба Илийца", поради извършваните към момента  строителни работи в околното пространство на сградата. Преместването на Софийския районен съд в нова сграда е безпрецедентно като обем, поради което поставя много и различни трудно предвидими обстоятелства. Ето защо от съда призовават гражданите за разбиране при евентуално възникнали проблеми при функционирането на съда.