Въвеждането на нови мерки срещу здравно неосигурените българи предвижда кабинетът. В срок от 6 месеца те трябва да покрият задълженията си за последните три години. Ако не го направят, след това ще плащат данък „здраве” за 15 години назад, когато налогът беше въведен. Мерките обяви здравният министър Петър Москов на заседанието на правителството.

Събирането на данък „Здраве” е един от проблемите с недофинансирането на бюджета на Здравната каса. В момента няма точни данни колко са българските граждани, които не плащат здравни вноски.

Законодателни промени предвиждат, когато неосигурен пациент потърси медицинска помощ, докторите и лечебните заведения да информират НАП до три дни. Неосигурените имат срок от 6 месеца, за да покрият задълженията си за последните три години, както е в момента. Ако не го направят след този период, ще са задължени да покрият всички вноски.

„Ако вие се ударите с безкрайно скъпата си кола и това изисква един месец лечение в болница - 50-100 000 лв. лечение върху вас, вие няма как да възстановите правата си с 500 лв. за последните три години. Ще бъдете така добър да възстановите всичко, което дължите от началото на здравноосигурителния модел, както го правят повечето от нас”, заяви здравният министър д-р Петър Москов.

Доктор Невен Енчев е управител на частна болница в Пловдив, която работи със Здравната каса. Често в здравното заведение постъпват по спешност неосигурени пациенти. „Абсолютно подкрепям решението на министър Москов! Макиавели казва: Ако в началото на своето царуване не размахаш меча, ще се налага само да го показваш през цялото царуване!", коментира той.

На много места в страната приемат неосигурени пациенти, особено ако случаите са спешни. Това се случва често и в болницата по кардиология във Велико Търново. „Значи, той не може да извади парите, за да се осигури за три години. Откъде ще намери пари за 15 години да се осигури?”, попита директорът на лечебното заведение д-р Йорданка Томова.

Реакциите са противоречиви. Част от неосигурените се притесняват, че ще бъдат принудени да теглят кредити. „Без здравни осигуровки като отидеш на доктор става страшно. Аз преди години имах там за два,месеца, сега, като се замисля, и една снимка ми се наложи, 24 лева беше. Пък иначе 2,40 лв., ако имаш осигуровки. Оттогава не съм прекъсвал”, обясни пациент.

Димитър Траянов е здравноосигурен, но не одобрява промените. „Здравеопазването според Конституцията на България е безплатно. Образованието също. Така че трябва държавата да помага по някакъв начин на хората, които са болни! Министърът трябва малко да помисли. Мисля, че бърка!", коментира мъжът.

Законодателните промени предвиждат и държавата за спази своите задължения към тези, които осигурява. От следващата година с 5 на сто започва поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който правителството ще плаща здравните вноски. В момента покрива само половината от задълженията.