Министерство на здравеопазването стартира процедура за създаване на Гражданско дружество с цел обединяване на немедицинските дейности между девет болници, съобщиха от прессцентъра на министерството. 

Става дума за болниците УМБАЛ "Александровска", УМБАЛ "Св. Иван Рилски", СБАЛАГ "Майчин дом", СБАЛББ "Св. София", СБАЛДБ "Проф. И. Митев", УМБАЛ "Св. Екатерина", УСБАЛИБ "Проф. И. Киров", СБАЛЛЧХ ЕООД, УСБАЛЕ "Акад. И. Пенчев".

Ето с какво ще се занимава новото гражданско дружество:

1. Предоставяне на правни консултации и становища;

2. Организация на немедицинската дейност и консултативната помощ;

3. Дейности по организация на обучение и следдипломно обучение на студенти и специализанти;

4. Администриране на научните дейности и клиничните изпитвания;

5. Дейности по организация и реализиране на проекти и програми;

6. Организация на дейностите по международно сътрудничество;

7. Организиране на административно-стопанските дейности, свързани с ремонт и поддръжка на ДМА, болнично хранене и организация на храната за персонала, съгласно нормативните изисквания, стерилизация, транспорт, охрана и други доставки и услуги свързани с немедицинските дейности на лечебните заведения;

8. Дейности по оперативното организиране на деловодната дейност, архива и съхранението на документите на лечебните заведения;

9. Организация на дейностите по управление на човешките ресурси и безопасни условия на труд;

10. Администрация на дейността на Гражданското дружество;

11. Осъществяване на връзки с обществеността;

12. Всяка друга административна и/или стопанска дейност, която е необходима за подпомагане осъществяването на основния предмет на дейност на всяко едно от лечебните заведения.