.
Реклама

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА В bTV Radio

 

Брутна цена, в лева, за едно излъчване на

30“ клип / Часови пояс:

Национален ефир

06.00 – 10.0056
10.00 – 17.0043
17.00 – 20.0056
20.00 – 00.0032
00.00 – 06.0016

Промени в посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи:

Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе)+20%
Излъчване на рекламен клип над 30’’ (възможнa продължителност до 50’’)+50%

Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок  (по

изключение)

+50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок+30%
Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок+15%
Тандемен спот (два спота на един и същ продукт в един и същ рекламен блок, които са съдържателно и имиджово свързани)+15%
Споменаване на допълнителна търговска марка+20%
Излъчване на рекламен клип до 20’’- 20%
Излъчване на рекламен клип до 10’’- 50%
Нетен обем: (след отстъпки и преди ДДС)Обемна отстъпка:
От 0 лв. до 1 500 лв.7%
От 1 501 лв. до 3 000 лв.9%
От 3 001 лв. до 10 000 лв.11%
От 10 001 лв.до 15 000 лв.13%
От 15 001 лв. до 40 000 лв.17%
От 40 001 лв. до 75 000 лв.22%
От 75 001 лв. до 100 000 лв.24%
От 100 001 лв. до 200 000 лв.26%
От  200 001 лв. до 300 000 лв.28%
От  300 001 лв. до 400 000 лв.29%
Над 400 001 лв.30%

Комбинация от радио програми в bTV Radio Group

Отстъпка за комбинация
2 радио програми2%
3 радио програми3%
4 и повече радио програми4%
Цени за изработка на аудио клипЦена за клип с един глас
За клип със сценарий на текст, запис и обработка180 лв.
За клип с готов текст от клиента, запис и обработка150 лв.
Цени за изработка на аудио клипЦена за клип с два гласа
За клип със сценарий на текст, запис и обработка210 лв.
За клип с готов текст от клиента, запис и обработка180 лв.

 

  • Тарифата е валидна от 15.04.2019 г.
  • Отстъпките се прилагат последователно върху брутната цена на излъчванията (стойността преди отстъпки и преди ДДС).
  • Платен репортаж/рубрика с продължителност до 1 минута – 300 лв., не се прилагат отстъпки.

  • Цените за изработка на аудио клип важат за клип, подлежащ на излъчване единствено в радио програмите на bTV Radio Group за период до 1 (една) година от изработването му.

  • Рекламни агенции ползват 5% агенционна отстъпка.

  • Всички посочени по-горе в тарифата цени са в лева, без ДДС.

Консултанти:

sales@btvradiogroup.bg

On Air
слушай онлайн