.
Реклама

Тарифа за реклама - Национален ефир

Часови пояс:Цена в лева за 30’’ клип:
06.00 – 10.0056
10.00 – 17.0043
17.00 – 20.0056
20.00 – 00.0032
00.00 – 06.0016

Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи:

Фиксирано време+ 50%
Поръчка до 20 часа+ 50%
Излъчване на рекламен клип над 30’’(възможнa продължителност до 50’’)+ 50%
Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок+ 50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок+ 30%
Споменаване на допълнителна търговска марка+ 20%
Излъчване на рекламен клип до 20’’- 20%
Излъчване на рекламен клип до 10’’- 50%
За излъчване на динамичен RDS по време на кампанията+ 25%

Платен репортаж/рубрика с продължителност до 1 мин.

300 лева
Брутен обем:Обемна отстъпка:
От 0 BGN до 1 500 BGN7%
От 1 501 BGN до 3 000 BGN9%
От 3 001 BGN до 15 000 BGN13%
От 15 001 BGN до 50 000 BGN17%
От 50 001 BGN до 100 000 BGN22%
От 100 001 BGN до 150 000 BGN27%
От 150 001 BGN до 300 000 BGN31%
Над 300 001 BGN вкл.33%

Цени за изработка на клип:

Цени в лева:
Криейтив на текст, запис с един глас и обработка180
Криейтив на текст, запис с два гласа и обработка210
С готов текст от клиента, запис с един глас и обработка150
С готов текст от клиента, запис с два гласа и обработка180

Комбинация от радиа:

Отстъпка:
2 радиостанции2%
3 радиостанции3%
4 радиостанции4%
5 радиостанции5%
Телевизия + радио
при минимум 10% допълнително над ТВ бюджетa в bTV Media Group в bTV Radio Group
6%

 

 

 

 

 

 

On Air
слушай онлайн